Forum voor Democratie

Op deze pagina lees je of en hoe de 7 punten uit Het Gendergelijkheid Stemadvies terugkomen in het verkiezingsprogramma van Forum voor Democratie.

Terug naar het Stemadvies

1. Het kabinet realiseert een Nationale Strategie Vrouwengezondheid

Over dit onderwerp heeft FVD geen punten die bijdragen aan gendergelijkheid in het verkiezingsprogramma staan.

2. Het kabinet neemt verantwoordelijkheid voor een pakket maatregelen waarmee iedereen gelijke kansen heeft om werk en zorg te combineren

Over dit onderwerp heeft FVD geen punten die bijdragen aan gendergelijkheid in het verkiezingsprogramma staan.

3. Het kabinet verplicht organisaties om te zorgen voor een gelijk speelveld tussen vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt

Over dit onderwerp heeft FVD geen punten die bijdragen aan gendergelijkheid in het verkiezingsprogramma staan.

4. Het kabinet komt tot een aanpak om duurzame financiële onafhankelijkheid van vrouwen te bevorderen

  • We trekken meer geld uit voor verpleegkundigen en maken een einde aan de bureaucratische rompslomp in de zorg.┬á
  • De tekorten aan zorgmedewerkers worden voor een groot deel veroorzaakt door slechte arbeidsvoorwaarden. Door meer concurrerende arbeidsvoorwaarden kan de zorg weer aantrekkelijk gemaakt worden voor werknemers. Hieronder valt ook het verbeteren van de CAOÔÇÖs voor (academische) ziekenhuizen.┬á
  • Structurele salarisverhoging en betere arbeidsvoorwaarden voor verzorgenden en verpleegkundigen.┬á
  • Meer fulltime leraren en betere salari├½ring.┬á
  • Radicale vereenvoudiging belasting-, premie- en toeslagenstelsel.┬á
  • Daarbij is ons belastingsysteem nodeloos ingewikkeld. De belastingdienst pompt jaarlijks honderden miljarden rond aan belastingen, heffingen, aftrekposten en toeslagen. Dat leidt tot uitvoeringsproblemen en kost veel energie en geld. Dat moet radicaal vereenvoudigd – en verlaagd – worden.

5. Het kabinet zet zich meer in voor de veiligheid van vrouwen

Over dit onderwerp heeft FVD geen punten die bijdragen aan gendergelijkheid in het verkiezingsprogramma staan.

6. Het kabinet zorgt voor randvoorwaarden voor een goede seksuele gezondheid

Over dit onderwerp heeft FVD geen punten die bijdragen aan gendergelijkheid in het verkiezingsprogramma staan.

7. Er komt een kabinetsbrede daadkrachtige aanpak op hoe de overheid weeffouten in het systeem voorkomt

Over dit onderwerp heeft FVD geen punten die bijdragen aan gendergelijkheid in het verkiezingsprogramma staan.

Klik hier voor het volledige verkiezingsprogramma van Forum voor Democratie.

Terug naar het Stemadvies

Lees meer over de punten

Arbeidsmarkt

Werk-zorgverdeling

Gezondheidszorg

Onderwijs & beeldvorming

Besluitvormende posities

Overheid

Gendergerelateerd geweld

Seksuele en reproductieve rechten