Rol overheid

Overheidsbeleid kan onbedoeld bestaande ongelijkheden, rolpatronen en stereotypen bevestigen. Ook uitingen van de overheid zoals campagnes kunnen onbedoeld bestaande genderstereotypen bevestigen. Daarom moet het emancipatiebeleid in Nederland uitgebreid worden. Door nieuwe wetten te toetsen kan de invloed op gendergelijkheid verbeterd worden. 

Daarom willen wij dat er een kabinetsbrede aanpak komt op hoe de overheid fouten in het systeem voorkomt:

  • Bij nieuw beleid en in iedere nieuwe begroting en wet wordt het effect op gendergelijkheid getoetst en de uitkomsten worden openbaar gemaakt.┬á
  • Het Ministerie van Financi├½n krijgt een Taskforce Gender Budgeting. Een voorbeeld van gender budgeting is het doen van onderzoek naar de effecten op gendergelijkheid bij het opstellen van begrotingen.┬á
  • Het budget voor de Directie Emancipatie verdubbelt van 14,5 miljoen naar 29 miljoen per jaar.
  • Bij haar inkoopbeleid kan de overheid voorwaarden stellen aan toeleveranciers die gendergelijkheid, diversiteit en inclusie bevorderen.┬á
  • De overheid geeft het goede voorbeeld en is voorloper op inclusief werkgeverschap door zelf een ambitieus gendergelijkheidsplan op te stellen.
  • Het kabinet streeft bij het benoemen van politieke gezagsdragers naar gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen.

Meer weten over onze punten? Lees hier het volledige puntenplan.

Terug naar het Stemadvies

LEES DE ANDERE PUNTEN

Gezondheidszorg

Werk-zorgverdeling

Arbeidsmarkt

Financiële onafhankelijkheid

Veiligheid

Seksuele gezondheid